29 มกราคม 2562 คนกรุงต้องใส่หน้ากากต่อเนื่อง รับมือปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นอีกวันนี้

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7660450/

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศลอยตัวได้น้อยลง ลมพัดอ่อน และไม่มีฝนตก ประกอบกับเป็นการทำงานวันแรกของสัปดาห์ที่มีการจราจรหนาแน่น ทำให้ฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา 12.00 น. โดยค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม. ) ในพื้นที่ริมถนน เกินค่ามาตรฐาน 20 สถานี , พื้นที่ทั่วไป เกินค่ามาตรฐาน 11 สถานี รวม 31 สถานี ขณะที่ทางกรมควบคุมมลพิษรายงานได้ประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม และผู้ว่าราชการจังหวัดในปริมณฑลทั้ง 5 จังหวัด ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง โดยการตั้งจุดตรวจรถควันดำ ในพื้นที่ถนนกาญจนาภิเษก ทำการเรียกรถรวม 60 คัน เป็นรถขนาดใหญ่ 35 คัน เกินมาตรฐานจำนวน 14 คัน รถตามพรบ.ส่งเสริม เรียก 25 คัน เกินมาตรฐานจำนวน 7 คัน และออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ รวมจำนวน 7 คัน ส่วนในพื้นที่จุดตรวจถนนบรมราชชนนี เรียกรถรวม 95 คัน เป็นรถขนาดใหญ่ 88 คัน เกินมาตรฐานจำนวน 26 คัน รถตามพรบ.ส่งเสริม เรียก 7 คัน เกินมาตรฐานจำนวน 2 คัน และถนนวิภาวดีรังสิต เรียกรถรวม 60 คัน เป็นรถขนาดใหญ่ 50 คัน เกินมาตรฐานจำนวน 19 คัน รถตาม พรบ.ส่งเสริม เรียก 10 คัน เกินมาตรฐานจำนวน 3 คัน จึงออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ รวมจำนวน 3 คัน นอกจากนี้ทางกทม.ได้สั่งการล้างถนนทุกวันทุกสาย และฉีดพ่นละอองน้ำที่เขตพระนครและเขตหลักสี่ รวมถึงทางการประสานงานร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งเอกมัยและสถานีขนส่งบรมราชชนนีตั้งจุดตรวจวัดควันดำตามแผนของกองตรวจการขนส่งทางบก ทั้งหมด 25 ชุด ตรวจรอบกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้คาดการณ์ว่ามวลอากาศจะลอยตัวได้น้อยอีกเช่นเคย และมีกระแสลมพัดอ่อนลง ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเข้าสู่สภาวะวิกฤตของมลพิษอีกระลอก